Δευτέρα, 6 Απριλίου 2009

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΥΚΟΛΙΑΣ

Δέ γνωρίζω πλέον προσωπικά τά τελευταία χρόνιαΑΝ προεξοφλούνται γραμμάτια ή συναλλαγματικές στίς τράπεζες επειδή ουσιαστικά καί τυπικά ΔΕΝ έχω πιά τέτοιου είδους συναλλαγές μέ τράπεζες!..
Εχω όμως μιά Οδυνηρή εμπειρία από "εξυπηρέτηση"πού έκαμα στό απώτερο παρελθόν,σέ πολύ φιλικό μου πρόσωπο(Κουμπάρο,τού βάφτησα τή κόρη)χωρίς ποτέ νά περάσει απ'τό μυαλό μου σκέψηπού νά μού δημιουργεί αμφιβολίες ώς πρός τίς συνέπειεςπού ενδεχομένως θά συναντούσα ΑΝ κάτιΔΕΝ πήγαινε ΚΑΛΑ μέχρι τό τέλος...Καί συνεχίζοντας εξηγούμαι ,ότι στήν ουσία υπέγραψα ώς" οφειλέτης'" σέ γραμμάτια "ευκολίας"τόν Δεκέμβρη τού 73 προκειμένου νά εξυπηρετήσω(διευκολύνω)τόν "επιχειρηματία"φίλο καί κουμπάρο μουΑ.Β.μέ ρευστό χρήμα πού είχε ανάγκη εκείνη τήν εποχή,ήτοι υπέγραψα σέ 10 έντυπα γραμματίων τών 5.000 δρχ.έκαστον=Δρχ.50.000.-στά οποία γραμμάτια "εκδότης"εμφανίζετο ό φίλος καί κουμπάρος.Μέ τή προφορική πάντα αυτονόητη"συμφωνία κυρίων"ότι ή διευκόλυνση πού τού έγινε από πλευράς μου ,ήτανε ΑΚΡΩΣ φιλική ΑΔΕΛΦΙΚΗ επειδή στήν ουσία εγώ ούτε χρήματα δανείσθηκα από κανένα,ούτε χρώσταγα σέ κανένα χρήματα.Λογάριαζα όμως χωρίς τό Ξενοδόχο όπως εκ τών υστέρων απεδείχθει
Τά γραμμάτια λοιπόν αυτά (απ' ότι έμαθα αργότερα)τά προεξόφλησε στή τράπεζα πίστεως από τήν οποία καί εισέπραξε μετρητά ό "ενδιαφερόμενος"περί τής 48.500 δρχ.γιατί τις υπόλοιπες 1.500 δρχ.κράτησε ή τράπεζα γιά τόκους καί λοιπά έξοδα προεξόφλησης.
Ο φίλος λοιπόν κάθε μήνα πού έληγε κάποιο γραμμάτιο τών 5.000 δρχ.έπρεπε νά καταθέτει τό ποσό στή τράπεζα ούτως ώστε ή τράπεζα νά εισπράτει τά χρήματά της ,καί μέχρις εδώ (ούτε γάτα ούτε ζημιά)ΟΛΑ πήγαιναν ΚΑΛΑ γιατί προφανώς πλήρωνε ό "φίλος " Α.Β. Τήν αξία τού κάθε γραμματίου έγκαιρα,καί ώς εκ τούτου δέν ενοχλήθηκα ποτέ(μέχρι τότε)καί γιά τίποτα από τήν εν λόγω τράπεζα πίστεως!
Στίς 20-7-1974λοιπόν όπως είναι σέ όλους γνωστό έγινε από τήν τότε στρατιωτική κυβέρνηση ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ καί ώς είχα καθήκον καί 'υποχρέωση" στή πατρίδα παρουσιάσθηκα στό στρατό ξηράς ,αφήνοντας πίσω μου δουλειά,σπίτι,οικογένεια,συγγενείς καί φίλους.Τότε τά δυό μου ανήλικα παιδάκια(5 χρόνων ό ένας καί 3,5 μηνών ό άλλος) καί σύζυγο μή εργαζόμενη ασχολούνταν αποκλειστικά μέ τό σπίτι(οικιακά).Εγώ ελεύθερος επαγγελματίας (ότι χειρότερο στήν προκειμένη περίπτωση-καθ'ότι προσωποπαγής εργασία καί όχι απλά προσωπική)γιατί έκλεισε τό επαγγελματικό μου γραφείο,μέ συνέπεια τό σπίτι μου(οικογένεια)νά περνάει δύσκολες μέρες χωρίς χρήματα,καί τά πράγματα θά ήτανε πάρα πολύ χειρότερα μέ απρόβλεπτες συνέπειες ΑΝ κάποιος συνάδελφος μέ δική του πρωτοβουλία(δέν είχε στρατευθεί τότε)ΔΕΝ φρόντιζε γιά τήν οικογένειά μου αφήνοντας κάθε σάββατο κάποιο μικρό χρηματικό ποσό μέχρις εγώ νά απολυθώ τών τάξεων τού στρατού !
Μέσα σέ ΟΛΑ λοιπόν τά τραγικά τών ημερών γεγονότα,προστέθηκε καί τό χειρότερο!!!Οταν σέ κάποια στιγμή στήν Κοινότητα τού χωριού πού στρατοπεδεύσαμε μέ φωνάζουν στό τηλέφωνο.Ητανε ή σύζυγός μου (ή οποία επί 5-πέντε μέρες μέ έψαχνε)καί μού αναγγέλει ότι ό Υπ/ντής τής τράπεζας Π.αν καί (συμπτωματικά συγγενής της )τήν κάλεσε πάραυτα νά πληρώσει τά διαμαρτυρηθέντα γραμμάτια ευκολίας "πού ΔΕΝ φρόντισε έγκαιρα νά πληρώσει ώς είχε τήν υποχρέωση ό ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΣ κουμπάρος καί φίλος Α.Β.Λόγω απουσίας του οικογενειακώς στό νησί τής Θάσου "ΓΙΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ..........καί εδώ αρχίζει τό δράμα"!!!!
Ο Κουμπάρος καί "φίλος"όπως καί εγώ επιστρατεύθηκε στίς 20-7-74 αλλ'αυτός ΑΠΕΛΥΘΕΙ ώς υπεράριθμος στίς 22-7-74 Δλδ.μετά από 2-δύο μέρες καί άμέσως έφυγε γιά διακοπές!!!
Εγώ υπηρέτησα 45 μέρες μέ ΟΛΕΣ τίς παραπάνω καί παρακάτω τραγικές συμπτώσεις κι'επιπτώσεις ,καθόσον τό ΤΑΜΕΙΟΝ ήταν ΜΕΙΟΝ καί δέν έφθανε αυτό ,διότι τώρα προέκυψαν όπως ανέφερα καί τά απλήρωτα από τόν"οφειλέτη"Α.Β.φίλο & κουμπάρο,διαμαρτυρηθέντα γραμμάτια .Καί ή τράπεζα 'αρχισε νά απειλεί τήν άπειρη καί άσχετη μ'αυτά σύζυγό μου ,ότι θά προβεί σέ κατασχέσεις κ.λ.π.δυσάρεστα καί πρωτόγνωρα γιά τό σπίτι μου δραματικά παρατράγουδα.
Προσπαθούσα μέσα σ' όλα νά ενθαρρύνω τή σύζυγό μου,διότι τά υπόλοιπ[α αδέλφια μου ήταν δυστυχώς επιστρατευμένα,όπως κι'εγώ.Ο πατέρας μου μόλις παρέδωσε γιά σύνταξη καί βρίσκονταν στό περίμενε.Ο πεθερός μου άρρωστος βαρειά καί ή κατάσταση μέρα τή μέρα γίνονταν χειρότερη καί βασανιστική γιά ΟΛΟΥΣ μας,χωρίς αιτία καί χωρίς ελπίδα γιά ομαλοποίησή της καθόσον ΔΕΝ βρισκότανε πουθενά ό αίτιος τής συμφοράς ,ΔΕΝ έδινε σημεία ζωής ό προκλητικά αδιάφορος Α.Β.Φίλος & κουμπάρος.Μέχρι πού κάποια στιγμή πήρα μία 1 μέρα άδεια από τήν μονάδα μου ,πήγα σπίτι μου τρομερά συγκινημένος καί οργισμένος από τόν ευεργετηθέντα αχάριστο,
ΔΑΝΕΙΣΘΗΚΑ χρήματα καί πληρώσαμε τά γραμμάτια στή Τράπεζα πίστεως
πού δέ χρωστάγαμε!!!"Κι'αν σ'αρέσει μπάρμπα Λάμπρο ξαναπέρνα από τήν
Ανδρο"!!!..
Στό τέλος δε "αντί συγνώμης"από τόν Α.Β.ακούσαμε τά εξ αμάξης ...Επειδή λέει τόν ενοχλήσαμε τηλεφωνικά καί τού χαλάσαμε τίς ΔΙΑΚΟΠΕΣ του στό
Νησί ,τίς οποίες όμως ΔΕΝ διέκοψε γιά κανένα απολύτως λόγο!Παρέλειψα δέ νά αναφερθώ στό ότι ή επιχειρηματικότητα τού φίλου καί κουμπάρου Α.Β.
καθώς καί ή οικονομική του άνεση (ερολάβος οικοδομών)οφείλονταν κατά
ένα μεγάλο ποσοστό καί στή προσωπική μου συμπαράσταση,πρότρυνση ,ήθική καί υλική ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ βοήθειά μου στήν οποία γιά καθαρά λόγους
αξιοπρέπειας ΔΕΝ θέλω ν'αναφερθώ.
Σήμερα ό Α.Β. καί ή "επιχειρηματίας"σύζυγός του καί κουμπάρα μου ΔΕΝ υπάρχουν στή ζωή !Ας τούς κρίνει λοιπόν ΑΝ θέλει ό θεός εκεί πού πήγανε.
Εγώ τούς έχω συγχωρέσει διαγράφοντάς τους απ' τό νού καί τή καρδιά μου
καί λυπάμαι ακόμη γιά λογαριασμό τους!!!
Τέλος τόν συνάδελφό Απ.Παντα...... πού βοήθησε τό σπίτι (οικογένειά μου)σέ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ώρες ,αφού τού επέστρεψα τά χρήματα του,τόν ΕΚΑΜΑ συνεταίρο
μου καί μέχρι πού συνταξιοδοτηθήκαμε μοιραστήκαμε τά θετικά καί τά Αρνη
τικά τής Συνεργασίας μας.Ας είναι πάντα ΚΑΛΑ καί ποτέ ΔΕΝ θά ξεχάσω τό ενδιαφέρον του καί τή στάση του απέναντι στήν δεινοπαθούσα τότε οικογέ
νειά μου στά δύσκολα περασμένα αλλ' όχι ξεχασμένα!Καί ή ζωή συνεχίζεται..

Υ/Γ Η τών"Λαθών συνέχεια στά επόμενα τεύχη(άρθρα) μου εφόσον θά μπορώ
νά τά γράφω ,γιατί τίποτε ΔΕΝ είναι σίγουρο ΑΝ δέν είσαι απολύτως καλά
στήν Υγειά σου.-
ΧΡ.Σ.ΖΗΣΑΚΗΣ
ΑΠΡΙΛΗΣ 2009
5 σχόλια:

ΠΟΝΤΙΚΟΠΑΓΙΔΑ είπε...

Αγαπητέ δάσκαλε της ζωής. Αυτό το άρθρο σου αποτελεί έναν ύμνο στον άνθρωπο εκείνον που ξαφνικά μαθαίνει από το να κάνει το καλό και να βοηθάει τους άλλους, τον μαθαίνει να γίνετε τραγικά κακός και να μη βοηθάει κανέναν απολύτως αφού έμαθε ότι όταν κάνεις το καλό σου ανταποδίδουν πάντα με κακό.
Μοιάζει με εκείνους που μπαίνουν στη φυλακή για απλό παράπτωμα και τελικά βγαίνουν τα καλύτερα αποβράσματα.
Ο λαός μας λέει «Κάνε το καλό και ρίχτο στο γιαλό…» δυστυχώς πλέον ο γιαλός έχει γεμίσει από τέτοια και έτσι μάλλον δεν χωράει άλλες καλωσύνες…!

ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ "ΧΑΛΑΡΑ" είπε...

Δεν βαριέσαι αγαπητέ Γραφέα Πεζικού. Εσύ τουλάχιστον έκανες το καλό, έχεις όμως να το θυμάσαι. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν να θυμούνται μόνο τις κακίες τους χωρίς έναν φίλο.
Κερνάω καφεδάκι για να πάνε τα φαρμάκια κάτω…

ΛΕΩΝ είπε...

Γνωρίζοντάς σας ελάχιστα μέσα από τα γραπτά σας, είμαι σίγουρος πως αν κάποιο πρόσωπο είχε την ανάγκη σας, πάλι το ίδιο θα κάνατε! Δηλαδή θα βοηθούσατε χωρίς να σκεφθείτε εκ των προτέρων αρνητικά γι αυτόν.
Καλέ μου κε Ζησάκη, αυτή είναι η μοίρα των πραγματικά καλών ανθρώπων. Όπως είπατε κι εσείς, την υγειά μας να έχουμε και ο καθένας κάνει τις επιλογές του και κρίνεται.
Πολύ πικρή η εμπειρία σας, αλλά έτσι ξεχωρίσατε την ήρα από το στάρι.
Καλό σας βράδυ!

Καραβάκι είπε...

κ. Χριστόδουλε,αυτό δεν γίνεται πάντα;Aυτός που "ευεργετεί" με την πλατιά έννοια του όρου τον άλλον βρίσκεται καθισμένος στο σκαμνί ως ένοχος και πληρώνει για την ανθρωπιά του.Απίστευτο μα όμως τόσο για τόσο αληθινό....

Γραφεας Πεζικου είπε...

Καραβάκι:Ακριβώς όπως το λες..απίστευτο και όμως αληθινό... και που νομίζω δεν χρίζει της δικής μου επιβεβαίωσης!Το βίωσα με το χειρότερο τρόπο και με πίκρα μεγάλη, σε πολύ δύσκολες ώρες και μέρες για μένα και την οικογένειά μου,με όλες τις παρενέργειές και τις προεκτάσεις του,που σήμερα εδώ ΔΕΝ γράφω ούτε τις μισές,λόγω παραγραφής των...

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.